กฏและกติกา การจั่วไพ่ บาคาร่า สำหรับ เว็บคาสิโน ใช้ได้ทุกเว็ป

กติกา การจั่วไพ่ บาคาร่า

เงื่อนไข กติกาจั่วไพ่บาคาร่าออนไลน์

สมาชิกหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจถึง กติกา จั่วไพ่ บาคาร่า เนื่องจากทุกท่านยังไม่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฏในการจั่วไปของแต่ละฝั่ง ซึ่ง Casino-1688 ได้รวบรวมข้อมูลการจั่วไพ่ของฝั่งน้ำเงินและแดงไว้ในหน้านี้แล้ว สมาชิกทุกท่านสามารถนำกติกาดังกล่าวไปศึกษาเพื่อใช้เล่นกับเว็บคาสิโนออนไลน์ได้ทุกเว็บไซด์ เนื่องจากเว็บพนันออนไลน์ที่ได้รับการรับลองการให้บริการอย่างถูกต้อง จะใช้หลักหรือกติกาเดียวกันหมดทั้งสิ้น

Player ฝั่งน้ำเงิน จะจั่วไพ่ได้จากกรณีต่อไปนี้

Player น้ำเงิน มีแต้มสูงกว่า 5 แต้ม จะไม่มีการจั่วไพ่เพิ่ม และ หากมีแต้มน้อยกว่า 6 แต้ม ลงไป จะต้องจั่วเพิ่ม ไม่ว่าแต้มของฝั่งนี้จะชนะอีกฝั่งแล้วหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ : กรณีที่เจ้ามือได้ 8 แต้ม หรือ 9 แต้ม ถือว่าเจ้ามือชนะแล้ว จะไม่มีการจั่วเพิ่ม

Banker ฝั่งแดง จะจั่วไพ่เพิ่มได้จากกรณีต่อไปนี้

ถ้า ฝั่งแดง มี 6 หรือ 7 แต้ม จะไม่มีการจั่วเพิ่ม

ถ้า ฝั่งแดง มี 6 และ ฝั่งน้ำเงิน มี 6 หรือ 7 แต้ม จั่วเพิ่ม

ถ้า ฝั่งแดง มี 5 แต้ม จะต้องดูว่า ฝั่งน้ำเงิน มีแต้มใดต่อจากนี้ 4-5-6-7 หากมีต้องจั่วเพิ่ม แต่ถ้าไม่มี จะหยุดและหาผู้ชนะ

ถ้า ฝั่งแดง มี 4 แต้ม จะต้องดูว่า ฝั่งน้ำเงิน มีแต้มใดต่อจากนี้ 2-3-4-5-6-7 หากมีต้องจั่วเพิ่ม แต่ถ้าไม่มี จะหยุดและหาผู้ชนะ

ถ้า ฝั่งแดง มี 3 แต้ม จะต้องดูว่า ฝั่งน้ำเงิน มีแต้มใดต่อจากนี้ 1-2-3-4-5-7-8-9-0 หากมีต้องจั่วเพิ่ม แต่ถ้าไม่มี จะหยุดและหาผู้ชนะ

สำหรับตัวอย่างที่กล่าวมานั้น คือ ฝั่งน้ำเงินมีไพ่ 3 ใบ